egitimetkinlikleriETUT MERKEZİ

Bireysel Çalışma Planları

Bireysel çalışma planları, hedefleri belirleyip organize olmayı sağlayan önemli araçlardır. Hedefleri gerçekleştirebilmek için öncelikle net ve ölçülebilir olması gerekmektedir bu ölçütü de ancak işinde tecrübeli profesyonel rehberler gerçekleştirebilmektedir. Öğrencinin planlar dahilinde ilerleme sürecini belirleyerek zamanı etkili kullanacak şekilde uygulamaya almaktayız. Hazırladığımız planlar ihtiyaçlara göre hazırlanmaktadır. Her öğrenci için bireysel ve özgün programlar hazırlanmaktadır. Bir diğer önemli nokta da motivasyonu yüksek tutmaktır. Öğrencilerin iyi hazırlanmış plana sadık kalmalarının devamında, eğitim ve soru çözüm imkanlarıyla birlikte rehberlerimiz ışığında ilerlemenin izlenmesi, planın başarısını arttırmaktadır. Bireysel çalışma planlarına verdiğimiz önem öğrenme sürecini disiplin, motivasyon ve başarıyı desteklemektedir.